Vítejte na stránkách firmy
okrasnevysadby.cz

Úvod Služby pro
občany
Služby pro
města a obce
Služby pro
firmy a organizace
Fotogalerie

Nabídka služeb pro občany:

Projekty, které navrhujeme a realizujeme, organicky zapadají do místní krajiny, respektují její ráz i původní druhovou skladbu. Při své práci se řídíme zásadou, že to, na čem se člověk sám podílí, je mu bližší a má pro něj největší hodnotu. Proto při návrhu respektujeme v nejvyšší možné míře přání zadavatele a snažíme se v maximální možné míře realizovat jeho představu. Pokud o to projevíte zájem, můžete se přímo podílet i na samotné realizaci projektu.

Individuální přístup ke každému projektu a dostatek konzultací se zákazníkem je nejvhodnější cestou k nalezení nejlepšího řešení. Podrobně zpracovaný projekt obsahuje textové zadání a popis místa, půdy, specifik apod., položkový rozpočet, podrobně zpracovaný plán prací a plán výsadeb v půdorysu. V případě realizace zakázky naší firmou je projekt zdarma. Jeho cena se odečítá od konečné ceny zakázky. Při plánování bereme ohled na styl, barvy a funkčnost Vašeho obydlí tak, aby zahrada kolem domu splňovala nároky vámi kladené a byla vaším prodlouženým domovem. Dbáme na efektivnost finanční i časovou – zakázku zhotovíme tak, abychom neprodlužovali práce, nedrobili je do několika časových úseků a dokončili vše v co nejkratší době. Pokud si zákazník přeje, zhotovíme projekt a po dohodě postupujeme v realizaci „v etapách“ dle finančních možností zákazníka. Jsme schopni dodávat i menší zahradní stavby jako jsou nejrůznější schodiště, zídky, altánky, pergoly a podobné stavby.

Žádná zakázka pro nás není malá, žádné místo pro nás není daleko.

Rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku a těšíme se na budoucí spolupráci.


Kamil Dufka, Družstevní 957, 687 25  Hluk; mobil: 776 016 242

Bc. Jana Gabrielová; mobil: 774 183 513

info@okrasnevysadby.cz

www.okrasnevysadby.cz